Rozwiązania dla Twojej branży

Jako kontynuację pakietu usług Optimized Print Services usprawniających
środowisko biurowe produkcji dokumentów, Konica Minolta rozszerza usługę
optymalizacji na obszar strategicznych procesów funkcjonujących
w przedsiębiorstwie. Usługa Enterprise Content Management (ECM) Consulting
obejmuje doradztwo w zakresie optymalizacji procesów obiegu dokumentów
zachodzących w firmie. W oparciu o zebrane informacje, opracowujemy strategię
udoskonalenia Twojej organizacji, a następnie wprowadzamy ją w życie.

Enterprise Content Management obejmuje strategie, metody i narzędzia,
które są wykorzystywane do przechwytywania, zarządzania, przechowywania,
utrzymywania oraz dostarczania treści i dokumentów związanych z procesami
organizacyjnymi. ECM obejmuje zarządzanie informacjami w całym zakresie
przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, w jakiej formie informacje te występują.

Informacji biznesowych jest nadal przechowywanych na papierze.

Dzisiejszych przedsiębiorstw upadłoby w ciągu 3 tygodni w razie masowej utraty dokumentacji papierowej w wyniku pożaru lub powodzi.

Przychodów organizacji jest wydawane na tworzenie, obsługę i dystrybucję dokumentów.

ETAPY ECM CONSULTING

etapy

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązaniach Konica Minolta dotyczących optymalizacji
procesów i obiegu dokumentów, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.

Wyzwania w Twoim biznesie

Zastanów się, czy poniższe wyzwania podejmujesz również w swojej Firmie.
Jeśli choć jeden z poniższych punktów jest Ci dobrze znany, warto skorzystać z ECM Consulting.

• Długi czas realizacji procesu obsługi dokumentu
• Utrudnione i czasochłonne znajdowanie potrzebnych informacji
• Błędy w sposobie opisywania dokumentów oraz duża pracochłonność ich wyjaśniania
• Brak kontroli nad wersjami dokumentów i osobami za nie odpowiedzialnymi
• Duża ilość gubionych dokumentów papierowych
• Brak skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa informacji
• Zaleganie dokumentów w biurkach, teczkach
• Przekroczenia terminów w realizacji spraw
• Brak nadzoru nad przepływem prac
• Nierównomierne obciążenie pracowników działów

Korzyści z ECM Consulting

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE ECM CONSULTING DLA TWOJEJ FIRMY?

korzysci

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI ECM CONSULTING

Rozwiązania dla Twojej branży

ANKIETA_BT

ZAMÓW BEZPŁATNĄ
U EKSPERTA KONICA MINOLTA
KONSULTACJĘ
Usprawnij obieg dokumentów w swojej firmie, redukując koszty i zwiększając efektywność realizowanych procesów.
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy optymalne rozwiązanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konica Minolta*
Zredukuj koszty zarządzania w firmie nawet o 30%! Wprowadź elektroniczny obieg dokumentów
*Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przez Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. („KMBS”) z siedzibą w Warszawie 02-273 przy ul. Muszkieterów 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000108685, NIP 5260204908, REGON 002204072 marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności na otrzymywanie od KMBS informacji handlowych oraz inicjowanie przez KMBS telefonicznych połączeń przychodzących, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer) i automatycznych systemów wywołujących przy wykorzystaniu danych. Przez dane, które mogą być wykorzystane w celu marketingu bezpośredniego, rozumie się zarówno ogólne numery telefonów, adresy e-mail i adresy korespondencyjne, jak również służbowe numery telefonów i służbowe adresy e-mail i adresy korespondencyjne pracowników i współpracowników.
Dziękujemy!
Link do artykułu znajduje się w mailu... Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
ZAMÓW BEZPŁATNĄ
U EKSPERTÓW KONICA MINOLTA
KONSULTACJĘ
Dowiedz się, jak pokonać lęk swoich pracowników przed zmianami, by z sukcesem wdrażać innowacyjne projekty w swojej firmie.
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy optymalne rozwiązanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konica Minolta*
Zredukuj koszty zarządzania w firmie nawet o 30%! Wprowadź elektroniczny obieg dokumentów
*Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przez Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. („KMBS”) z siedzibą w Warszawie 02-273 przy ul. Muszkieterów 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000108685, NIP 5260204908, REGON 002204072 marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności na otrzymywanie od KMBS informacji handlowych oraz inicjowanie przez KMBS telefonicznych połączeń przychodzących, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer) i automatycznych systemów wywołujących przy wykorzystaniu danych. Przez dane, które mogą być wykorzystane w celu marketingu bezpośredniego, rozumie się zarówno ogólne numery telefonów, adresy e-mail i adresy korespondencyjne, jak również służbowe numery telefonów i służbowe adresy e-mail i adresy korespondencyjne pracowników i współpracowników.